Papy – hydroizolacja + (zielone dachy)

Obsługa klienta

Zastanawiasz się nad naszymi usługami? A może masz jakieś dodatkowe pytania? Chętnie na nie odpowiemy!

Papy - hydroizolacja

ICOPAL

Papy specjalistyczne

Papy zaprojektowane i produkowane w Icopal Sp. z o.o. z przeznaczeniem do technicznych zadań specjalnych — tam gdzie parametry innych pap nie są z użytkowego punktu widzenia wystarczające, stosuje się papy specjalistyczne:

  • MONODACH,
  • MONOLight WM,
  • VIVADACH PM,
  • Membrana PM

— papy z wkładkami z włóknin poliestrowych najnowszej generacji wzmocnionych siatkami szklanymi do mocowania mechanicznego. Dzięki wysokiej odporności na zrywanie szczególnie zalecane dla dachów podlegającym wpływom mechanicznym.

ICOPAL

Papy typu Fire Smart®

System Fire Smart® — system zaprojektowany przez Icopal pod kątem zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa ludzi. System kompleksowej ochrony przeciwpożarowej i przeciwwodnej dachu.

Przebadany i zaaprobowany przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie oraz Centrum Naukowo–Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie.

Fire Smart® spełnia najsurowsze wymagania Prawa Budowlanego w zakresie granicznych stanów odporności ogniowej budynków i budowli. 

ICOPAL

Zielony dach

Zielony Dach Icopal to systemowe rozwiązania dla roślinności ekstensywnej i intensywnej. Elementy Systemu umożliwiają wykonanie wszystkich warstw dachu zielonego, w tym warstwy antykorzennej.

ICOPAL

Ochrona fundamentów

Elementy systemu Bezpieczny Fundament® Icopal zapewniają zaprojektowanie i wykonanie skutecznej termo– i hydroizolacji fundamentów w przypadku każdych warunków gruntowo–wodnych i dla różnych rozwiązań technicznych ścian budynków.

System Bezpieczny Fundament® Icopal zawiera 64 gotowe rozwiązania projektowe. Jako jedyny w Polsce uzyskał Rekomendację Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie.